Daniel Pociecha - portfolio


Kontakt

telefon: 512 144 861

e-mail: daniel.pociecha@dansolt.pl

Daniel Pociecha CV.pdf

Udział w projektach finansowanych ze środków publicznych:


1. "Wyznaczenie optymalnych warunków odkształcenia w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno", "Doctus" małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2008/2011: człowiek - najlepsza inwestycja. Kraków, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, MCP.ZS.4110-20.4/2008, 2008-2011.

Kierownik projektu.


2. "Badania płynięcia materiału w nowym procesie walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych", Grant dziekański, Decyzja nr: 112/10/E - 356/M/2011, nr umowy AGH: 15.11.180.524, 2011-2012.

Kierownik projektu.


3. "Badania przestrzennych stanów naprężenia i odkształcenia oraz sił walcowania w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno", Grant badawczy promotorski, Nr: N N508 588139, nr umowy: 5881/B/T02/2010/39, realizowany w latach 2010-2012.

Kierownik projektu.


4. "Badanie płynięcia materiału w procesie walcowania pielgrzymowego na zimno", Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, Nr: DWM/N75/DAAD/2008, nr umowy AGH: 28.28.180.7007, realizowany w latach 2008-2011.

Członek zespołu badawczego.


5. "Opracowanie wytycznych technologicznych w procesie kształtowania plastycznego przez zgniatanie obrotowe z zastosowaniem nagrzewania laserowego dla materiału typu Inconel", Projekt PBS1/B6/4/2012, realizowany w latach 2012-2015.

Członek zespołu badawczego.


6. "Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania mikserów spalin (tłumików hałasu) turbinowych silników lotniczych", Projekt INNOTECH-K1/IN1/3/156571/NCBR/12, realizowany w latach 2012-2014.

Członek zespołu badawczego.


7. "Uruchomienie kompleksowo monitorowanej produkcji wielkogabarytowych odkuwek dla przemysłu naftowego do eksploatacji w ekstremalnych warunkach podmorskich", Projekt INNOTECH-K2/IN2/24/182026/NCBR/13, realizowany w latach 2013-2015.

Członek zespołu badawczego.


8. "Opracowanie kompleksowo nadzorowanej technologii obróbki cieplnej, chemicznej i elektrochemicznej, zapewniającej uzyskanie nowej generacji elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych statków powietrznych", Projekt INNOTECH-K2/IN2/33/182218/NCBR/13, realizowany w latach 2013-2015.

Członek zespołu badawczego.


9. "Zastosowanie przestrzennej, optycznej digitalizacji, termowizji i tomografii do oceny technologicznej jakości woskowych zestawów modelowych i wielowarstwowych ceramicznych form w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych". Projekt PBS3/A5/54/2016.

Prace badawcze w ramach zadania 6.


10. "Funkcjonalny model automatu z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny żywotności żołędzi na podstawie automatycznego rozpoznawania topografii zmian mumifikacyjnych", Projekt PBS3/A8/34/2015, realizowany w latach 2015-2017.

Członek zespołu badawczego.


Publikacje:

Wykaz publikacji na stronie Biblioteki Głównej AGH

Komputerowy moduł śledzenia woskowych zestawów modelowych - C#

Realizacja komputerowego modułu śledzenia jednostki produkcyjnej - modeli woskowych, woskowych zestawów modelowych, wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych oraz pojedynczych odlewów (łopatek) w linii produkcyjnej. Dane są wprowadzane ręcznie przez operatorów linii technologicznej. Istotą modułu jest pełna kontrola lokalizacji półwyrobu na każdym etapie procesu produkcyjnego.


Program do nauki języków obcych - C#

Program do nauki języków metodą obrazkową dedykowany dla dzieci, również takich, które nie potrafią jeszcze samodzielne czytać.


Tworzenie wykresów wytrzymałościowych - VBA

Program bazujący na Arkuszu Kalkulacyjnym Excel, przeznaczony do przetwarzania wyników prób statycznej próby rozciągania. Dane wejściowe wczytywane są z plików zapisanych w formie tekstowej. Program wyznacza podstawowe własności mechaniczne metali takie jak Rm, R0.2, A.


Karta obserwacji do zapisywania objawów płodności kobiety metodą Creightona - VBA

Creighton Soft - program służący do zapisywania objawów płodności kobiety, w specjalnie do tego celu przygotowanej karcie obserwacji. Creighton Soft zapewnia pełną zgodność zapisu obserwacji, z systemem stosowanym w Creighton Model FertilityCareTM System, naturalnej metodzie rozpoznawania płodności kobiety.


Pomiar temperatury metalu na podstawie zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym - Matlab

Program umożliwiający uzyskanie rozkładu temperatur żarzącego się metalu na podstawie zdjęcia wykonanego dowolnym aparatem cyfrowym. Po wcześniejszej kalibracji, do pomiarów można wykorzystać dowolny aparat cyfrowy.


Automatyczne rozpoznawanie znaczników w pomiarach stereofotogrametrycznych - Matlab

Program umożliwiający wyznaczenie współrzędnych punktów widocznych na zdjęciach wykorzystywanych w stereofotogrametrycznych pomiarach odkształceń walcowanych rur. Program automatycznie rozpoznaje położenie oraz numerację punków.


Strony internetowe - HTML

Projektowanie i tworzenie stron internetowych. Obsługa serwisów hostingowych. Konfiguracja klientna FTP (WinSCP, Notepad++).

Strona: dansolt.pl

Strona: creightonsoft.com


Galeria


Ekran startowy Trawienie rdzeni Wybór zakresu nauki Nauka włoskiego Dane wejściowe Wyniki Karta obserwacji Badane zdjęcie Rozkład temperatury Automatyczne rozpoznawanie znaczników Automatyczne rozpoznawanie znaczników Planowanie produkcji Planowanie produkcji

Do każdego tematu podchodzę zgodnie z zasadą: pomysł->projekt->prototyp->programowanie


Pomysł - zawsze stanowi początek każdego działania. Najważniejsze jest właściwe określenie wymagań oraz zadań, jakie musi spełniać urządzenie. Dzięki temu można uniknąć wielu poprawek na etapie realizacji.


Projekt - do projektowania układów elektrycznych, elektronicznych i urządzeń mechanicznych w pierwszej kolejności wykorzystuję dostępne oprogramowanie z licencją Open Source. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów realizacji zadania.


Prototyp - w tworzeniu prototypów urządzeń wykorzystuję różne techniki wykonywania elementów. W zależności od potrzeb będzie to wycinanie laserem lub wodą, frezowanie CNC, druk 3d. Dobrze przygotowany prototyp pozwala na weryfikację założeń projektowych, oraz może być bazą do wykonania gotowego urządzenia.


Programowanie. Etap ten zazwyczaj rozpoczyna się już w trakcie tworzenia prototypu. W zależności od specyfiki budowanego urządzenia konieczne jest oprogramowanie układów sterujących jego pracą. Może to być niezależny układ sterujący lub komputer.


Przykładowe realizacje zaprezentowane są w galerii poniżej.


Galeria


Projekt modułu skaryfikacji żołędzi Projekt szlifierki taśmowej Moduł chłodzenia kriokomory Oświetlacz LED Lampka nocna Lampka nocna Schemat elektryczny Projekt PCB Model numeryczny walcowania pielgrzymowego System pomiarowy GOM ARGUS - pomiary System pomiarowy GOM ARGUS - wyniki Nóż trekkingowy ze skórzaną pochwą